คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

(คลิปข่าว) เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ให้ยึดเสียงประชาชน

สรุปมุมมองของอาจารย์เจษฎ์ ก็คือ ต้องนับจำนวน ส.ส.เป็นหลัก เพราะ ส.ส.คือคนทำงานในสภา แต่ก็ยังมีอีกแนวคิดหนึ่ง คือแนวคิดที่ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้ความสำคัญกับป๊อปปูลาร์โหวต โดยนักวิชาการที่เคยร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญชุด อาจารย์ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บอกว่า กติกาของสหรัฐที่ให้น้ำหนักกับ electoral vote นั้น ใช้กับประเทศไทยไม่ได้ เพราะไทยไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่สิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญคือ การคำนวนจำนวน ส.ส. เอาคะแนนเสียงประชาชนทั้งประเทศเป็นตัวตั้ง เมื่อความจริงเป็นแบบนี้ ก็ต้องยึดป๊อปปูลาร์โหวตเป็นหลัก ทื่สำคัญเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เลือกใช้ระบบเลือกตั้งแบบนี้ คือให้ทุกเสียงมีสิทธิ์ มีความหมาย

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon