คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

(คลิปข่าว) เตรียมออกกฏหมายรองรับปลดล็อกกัญชา

ความคืบหน้าการออกกฎหมายลูก 5 ฉบับ เพื่อรองรับปลดล็อกใช้กัญชา ใบกระท่อมทางการแพทย์ ล่าสุดเตรียมประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 22 กพ.นี้ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเตรียมประชุมในวันที่ 22 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย 5 ฉบับ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมและกัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว แม้ว่าคณะกรรมการยาเสพติดฯ มีมติผ่านร่างกฎหมายลูกไปแล้ว แต่ พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ระบุว่า การพิจารณาเกี่ยวข้องกับกัญชาจะต้องเพิ่มกรรมการอีก 8 ท่าน คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สภาแพทย์แผนไทย แพทยสภา และสภาเภสัชกรรม จึงต้องมีการประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย 5 ฉบับใหม่อีกครั้ง ส่วนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกจะประกาศในเว็บไซต์ และจะมีการประชาพิจารณ์อย่างรอบด้าน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon