คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กระทรวงดีอี คุมเข้มภัยไซเบอร์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี คุมเข้มความปลอดภัยไซเบอร์ ย้ำไทยเซิร์ตทำงานเชิงรุก ติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามออนไลน์ 24 ชั่วโมง รมต.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ระบุ ในปีนี้กระทรวงฯจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ โดยจะพัฒนากฎหมายดิจิทัลต่างๆ รวมทั้งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งงานตามภารกิจด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ รวมทั้งผลักดันการทำงานเชิงรุกของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือไทยเซิร์ต และติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
image beaconimage beaconimage beacon