คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

(คลิป) คนไทยในออสฯ จัดงานรำลึก ร.๙

คนไทยในออสเตรเลีย จัดงานวันชาติ จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมเมื่อคืนวันที่ 4 ธันวาคม เวลา 19.00-21.00 น. ตามเวลาของมหานครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ซึ่งเร็วกว่าไทย 4 ชม. นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และคนไทยในออสเตรเลีย พร้อมใจกันจัดงาน วันชาติ ณ โรงแรม Four Seasons ออสเตรเลีย โดยมี Colonel Michael Miller เลขาธิการผู้ว่าการรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้แทนผู้ว่าการรัฐนิวเซาท์เวลส์ เข้าร่วมและกล่าวเทอดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่เคารพยิ่งของคนไทยณัฐพล ขันธหิรัญ กล่าวว่า ในอดีตประเทศไทยเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวาคม ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาตลอดช่วง 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ด้วยโครงการในพระราชดำริเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยกว่า 4,000 โครงการ หรือแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมในโอกาสดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย กล่าวคือ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติสำหรับ ประเทศไทยและออสเตรเลียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นเวลา 65 ปี โดยมีความสัมพันธ์ทั้งระดับประชาชน ระดับรัฐบาล และที่สำคัญที่สุดคือระดับพระราชวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเครือรัฐออสเตรเลีย และนครซิดนีย์เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1962 และต่อมาในปี ค.ศ. 1970 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น) ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียน King's School เมืองพารามัตตา และในปี ค.ศ. 1972 ทรงเข้าศึกษาที่ Royal Academy College, Duntroon จึงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและออสเตรเลียถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ
image beaconimage beaconimage beacon