คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

(คลิป)รัฐเล็งเก็บภาษีจากการบริโภค

กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภค เน้นสินค้าบาป สินค้าทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หวังลดจำนวนนักดื่ม นักสูบอธิบดีกรมสรรพสามิต กฤษฎา จีนะวิจารณะ ระบุ กรมฯอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการเพิ่มฐานภาษีสรรพสามิต เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม และมีส่วนช่วยให้รัฐบาลจัดทำงบประมาณสมดุลได้เร็วขึ้น หนึ่งในแนวทางพิจารณาคือการจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภค โดยเน้นเก็บจากผู้บริโภคในสินค้าบาป สินค้าทำลายสุขภาพและทำลายสิ่งแวดล้อมปัจจุบันกรมฯจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากฐานการผลิต โดยเป็นการเก็บจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้ว่าต้องเสียภาษี หากเปลี่ยนมาจัดเก็บจากการบริโภค คือ เมื่อซื้อสินค้า จะต้องเสียภาษี หรือยิ่งซื้อมากจะเสียภาษีมาก ซึ่งคาดหวังว่าจะลดการบริโภคสินค้าบาป ทำให้มีนักสูบหรือนักดื่มลดลง ซึ่งการเก็บภาษีจากฐานการบริโภคจะไม่ซ้ำซ้อนกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
image beaconimage beaconimage beacon