คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ความฝัน....ลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อร้อยปีก่อน ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกยังไม่มีความเข้มข้นมากนัก แต่กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทำให้ก๊าซเรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศของโลกมีความเข้มข้นขึ้น คลื่นความร้อนจึงสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกในที่สุดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนอาจทำลายล้างทุกชีวิต หลายภาคส่วนพยายามลดก๊าซโลกร้อนนี้ แต่จะสามารถทำได้จริง หรือไม่ ติดตามจากรายงาน ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัยเมื่อร้อยปีก่อน ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกยังไม่มีความเข้มข้นมากนัก แต่กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทำให้ก๊าซเรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศของโลกมีความเข้มข้นขึ้น คลื่นความร้อนจึงสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกในที่สุดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนอาจทำลายล้างทุกชีวิต หลายภาคส่วนพยายามลดก๊าซโลกร้อนนี้ แต่จะสามารถทำได้จริง หรือไม่ ติดตามจากรายงาน ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย
image beaconimage beaconimage beacon