คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คาดบังคับใช้กฎหมายฟินเทคปีหน้า

ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฟินเทค วรพล โสคติยานุรักษ์ บอกว่า ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ กฎหมายฟินเทค ผ่านกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงแล้ว โดยจากนี้จะนำเสนอ สนช. พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ปีหน้า หรือปี 2561 ยืนยันว่ามีการกำกับดูแลให้ความปลอดภัยในการใช้ฟินเทคทั้งนี้ เมื่อมีกฎหมายรองรับฟินเทคและเป็นสากล จะทำให้ปริมาณการใช้ฟินเทคในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนายวรพล โสคติยานุรักษ์ พิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจเทคโนโลยีการเงินและการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีการเงิน หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฟินเทค กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. .... หรือกฎหมายฟินเทคเสร็จและผ่านกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะเสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ปีหน้า หรือปี 2561 ยืนยันว่ามีการกำกับดูแลให้ความปลอดภัยในการใช้ฟินเทคนายวรพล กล่าวว่า เมื่อมีกฎหมายรองรับฟินเทคและเทียบเคียงสากลก็จะทำให้ปริมาณการใช้ฟินเทคในประเทศไทยมากขึ้นทุก ๆ แขนงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุน การบริการ การประกันภัย และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของกราฟรูป J curveส่วนการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฟินเทคของประชาชน ซึ่งนิด้าโพลได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-21 กันยายนที่ผ่านมา โดยสอบถามประชาชนรวม 2,000 ตัวอย่าง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.45 ระบุว่าไม่เคยรับรู้และร้อยละ 30.55 ระบุว่าเคยรับรู้ และเมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบการบริการทางการเงินของฟินเทค พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีเพียงร้อยละ 2.80 เชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 17.45 เชื่อมั่นมาก ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.5 ระบุว่าเชื่อมั่นปานกลาง และร้อยละ 10.20 ระบุว่าเชื่อมั่นน้อย และร้อยละ 8.50 ระบุว่าเชื่อมั่นน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 21 ไม่ตอบหรือไม่แน่ใจเรื่องดังกล่าวนายวรพล กล่าวยืนยันว่า ฟินเทคมีความปลอดภัยและการที่ประชาชนยังไม่ค่อยรับรู้หรือยังไม่ค่อยแน่ใจนั้น จะไม่เป็นปัญหา เห็นได้จากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของประชาชนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยเริ่มชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและมีการเริ่มใช้ QR code แล้ว อีกทั้งสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็จะให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจต่อไป. - สำนักข่าวไทย
image beaconimage beaconimage beacon