คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คาดปีหน้าเศรษฐกิจไทย แตะ 4-5%

รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า ในปี 2018 ถือเป็นปีแห่งโอกาสของประเทศ โดยจะต้องเร่งดำเนินการใน 3 ส่วน คือ 1.การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2.การเดินหน้าในลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ และ 3.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือรักษาระดับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ (GDP) ในปีหน้าให้อยู่ที่ระดับ 4-5% ก็จะเห็นเศรษฐกิจที่สดใสกว่าปีนี้รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า ในปี 2018 ถือเป็นปีแห่งโอกาสของประเทศ โดยจะต้องเร่งดำเนินการใน 3 ส่วน คือ 1.การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2.การเดินหน้าในลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ และ 3.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือรักษาระดับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ (GDP) ในปีหน้าให้อยู่ที่ระดับ 4-5% ก็จะเห็นเศรษฐกิจที่สดใสกว่าปีนี้
image beaconimage beaconimage beacon