คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คาดปีใหม่เงินสะพัด 1.32 แสนล้านบาท

หอการค้าไทย คาดเทศกาลปีใหม่นี้จะมีเงินสะพัดกว่า 132,050 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2549ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,213 ตัวอย่าง โดยคาดว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จะมีการใช้จ่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2549 โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายทั่วประเทศอยู่ที่ 132,050 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ้นค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และจากการสอบถามประชาชน ร้อยละ 48.3 คาดว่าปีใหม่ปีนี้จะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ร้อยละ 93.1 จะเลือกเดินทางไปทำบุญ รองลงมาร้อยละ 88.0 เดินทางท่องเที่ยว และร้อยละ 65.2 จะเลี้ยงสังสรรค์ ส่วนการวางแผนเพื่อการท่องเที่ยวร้อยละ 83.5 เลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 13,960 บาทต่อคน และ ร้อยละ 16.5 เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 60,135 บาทต่อคน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 38 มองว่าภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทยคาดว่า มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4 และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.2-4.5 โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 2
image beaconimage beaconimage beacon