คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ยกระดับเตือนภัย ภูเขาไฟสินาบุง เป็นสีแดง

ค่าฝุ่นละออง 9 จังหวัดยังเกินค่ามาตรฐาน

ภาพรวมภาคเหนือค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหลายจังหวัดยังเกินค่ามาตรฐาน พบสูงสุดอยู่ที่ ต.บ้านดง จ.ลำปาง ขณะที่ จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งตำรวจไทยร่วมกับทหารเมียนมาร์ช่วยกันดับไฟป่าแนวชายแดนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ บอกถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดวันนี้ว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) หลายพื้นที่ยังเกินค่ามาตรฐานโดยพบค่าฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่ 173 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ที่ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินจากค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากประชาชนลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า โดยคาดการณ์สภาพอากาศบริเวณภาคเหนือของประเทศจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ไม่มีฝนทำให้ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หากยังเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จะส่งผลโดยตรงให้มีฝุ่นละอองสะสมกลับเพิ่มขึ้นมาได้อีก ล่าสุด คพ. ย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด ควบคู่กับชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกัน ที่จ.แม่ฮ่องสอน ร.ต.อ.สำเริง ชำนาญ รองผบ.ร้อย ตชด.336 ปางหมู พร้อมกำลังพล. 6 นาย จากฐานปฏิบัติการชายแดนดอยแสง ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าสองแผ่นดินในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้รถจักรยานยนต์ เส้นทางระหว่างฐานปฏิบัติการดอยแสง ถึงฐานปฏิบัติการห้วยคะนา ระยะทาง 3 กม.จากนั้นได้ร่วมลาดตระเวนทางเท้ากับทหารเมียนมาร์ พัน ร.54 พบจุดที่เกิดไฟป่าตรงพิกัด LB 760500 จึงได้ช่วยกันดับไฟป่า ความเสียหายประมาณ 1 ไร่ จึงขอความร่วมมือกับทางทหารเมียนมาร์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามนโยบายของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือห้ามเผา ห้ามล่าสัตว์ และห้ามหาของป่าในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 เมษายน 2560 และในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างฐานปฏิบัติการจะดำเนินการร่วมกันในการดับไฟป่า

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon