คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

งานวันช้างไทยที่บ้านปูเต้อ

เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันช้างไทย ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับพันคน จึงเดินทางมาร่วมงานช้างไทย เพื่อชมความน่ารักของช้างที่บ้านปูเต้อ อ.แม่สอด จ.ตากทาง อบต.แม่กุ และมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ได้จัดพื้นที่รวบรวมช้างมาให้ประชาชนได้ชม และได้ขึ้นไปขี่ช้าง โดยมีนักเรียน เยาวชนในหมู่บ้านตั้งขบวนนำช้างเดินไปตามถนนในหมู่บ้าน และต่อไปยังวัดปูเต้อ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ กว่า 1,000 คน เดินทางไปชมสีสันงานวันช้างไทยที่บ้านปูเต้อ การจัดงานเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันช้างไทย"

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon