คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

งานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2018

วันนี้ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จัดสัมมนา Thailand Economic Outlook 2018 โดยมีรองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาร่วมปาฐกถานสพ.กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีสัมมนา Thailand Economic Outlook 2018 : An Era of Business Transformation เพื่อเจาะลึกมุมมองจากทั้งภาครัฐ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และภาคเอกชน ถึงความท้าทายในการแข่งขันทางธุรกิจ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรมในทุกมิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เทพชัย หย่อง บอกว่า ภาพรวมเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาส 3 ของปีนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว เห็นได้จากข้อมูลจากสภาพัฒน์ที่แถลงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2 เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.7 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 และสูงสุดในรอบ 4 ปี การเติบโตของภาคส่งออกสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ทั้งสหรัฐและยุโรป รวมถึงกำลังซื้อในเอเชียก็สูงขึ้น ภาครัฐมีการลงทุนโครงการเมกะโปรเจค เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ขยายไปทั่วภูมิภาคของไทย เพื่อให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียน ในส่วนภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกลุ่มสำคัญ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ และอีกหลายๆประเทศ ที่ช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเติบโตได้ดีถึงร้อยละ 7.8 และคาดว่าจะถึงร้อยละ 8 ในปีหน้า แต่ที่น่าเป็นห่วง คือการบริโภคและกำลังซื้อภายในภาคครัวเรือนในประเทศยังชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งภาคเอกชนยังมีการลงทุนน้อย สะท้อนถึงการขยายของเศรษฐกิจแบบกระจุกในบางกลุ่มเท่านั้น ปีนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ Digital Economy อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ E-commerce และ Market Place โดยคาดว่าปีนี้จะโตถึงร้อยละ 9.89 ไทยเองยังเป็นที่สนใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Alibaba.com และ JD.com สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่ง่ายต่อการโอนเงินซื้อสินค้า และช่วยผลักดันให้ไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสด รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ที่รวดเร็วขึ้น ธุรกิจทุกภาคส่วนจึงมีโจทย์สำคัญที่ต้องปรับตัว และผลิกโฉมไปสู่ศตวรรษใหม่ เพื่อให้ก้าวทันกับกระแสเศรษฐกิจโลก และแข่งขันได้ในระดับสากล รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ ประชาชนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เป็นไปตามเป้า โดยก่อนที่รัฐบาล คสช. จะเข้ามาบริหารงาน จีดีพีของไทยต่ำถึงร้อยละ 0.7 แต่หลังจากที่ทุกส่วนช่วยกันผลักดัน ผ่านมา 3 ปีปัจจุบันเศรษฐกิจไทยจึงโตถึงร้อยละ 3.7 รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าเติบโตอย่างยั่งยืนปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลให้ความสำคัญการสินค้าเกษตร ที่ขณะนี้ราคาตกต่ำมาก ต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ ไม่เพียงแค่รับซื้อในราคาสูง ด้านเศรษฐกิจดิจิตัล รัฐบาลมีนโยบายกระจายอินเตอร์เน็ตไปสู่ชุมชน ทุกหมู่บ้านต้องมีอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนฐานรากสามารถกระจายสินค้าได้ผ่าน E-commerce โดยไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน และยังเป็นช่องทางการเข้าถึงความรู้และบริการต่างๆด้านต่างประเทศ ตอนนี้ต่างชาติมีความมั่นใจในศักยภาพของไทย ที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจีนที่ยกให้ไทยเป็นหนึ่งใน 16 เส้นทางสำคัญของโครงการ One Belt One Road รวมทั้งสหรัฐและยุโรปที่เริ่มติดต่อเพื่อเตรียมลงทุนในไทยด้วย จึงขอให้เชื่อมั่นได้ว่า ในปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของประเทศไทยแน่นอนนอกจากนี้ในงานสัมมนายังได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ มากล่าวถึงการลงทุนด้านคมนาคมของภาครัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ดอน นาครทรรพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการค้า บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และเอกชนรายใหญ่ ซึ่งเตรียมขึ้นปาฐกถาในช่วงบ่ายต่อไป
image beaconimage beaconimage beacon