คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"จรัมพร" จวกขบวนการหากินกับคนจน

"จรัมพร" กรรมการ ป.ป.ท. จวกกลุ่มคนหากินกับเงินสงเคราะห์คนยากจน ผู้มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาสเดือดร้อนไปทั่วประเทศ ชี้ทุกจังหวัดทำเป็นขบวนการ เปิดงบอุดหนุนพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวถึงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นอาชญากรรมที่กระทำโดยกลุ่มบุคคล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ไม่ว่าผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น สร้างผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้คนในทุกฐานะของสังคมในวงกว้าง ทั้งตัวผู้ยากไร้เองที่เขาควรจะได้รับสิทธิ ได้รับการเยียวยา เขายากไร้อยู่แล้วยังโดนละเมิดสิทธิ หรือบางคนไม่ได้เป็นคนยากจนแต่มีคนแอบอ้าง โดนละเมิดสิทธิเรื่องของชื่อเสียง แต่เชื่อว่า รัฐบาล กำลังแก้ไขสิ่งเหล่านี้อยู่ กรรมการ ป.ป.ท.บอกว่า ความเสียหายการตรวจสอบทุจริตจะทำในทุกระดับ ระเบียบปฏิบัติ การใช้ดุลพินิจอนุมัติ ผอ.ศูนย์ ได้รับอำนาจอนุมัติจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถใช้ดุลพินิจในการสำรวจ และนำเงินสดๆไปจ่าย การเซ็นรับในแบบที่รับเงิน เซ็นแบบใบเปล่า หรือเซ็นในแบบฟอร์มที่ไม่ได้มีการลงจำนวนเงินก็มี ต้องดูถึงแผนปทุษกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตี่ละจังหวัด เป็นแผนปทุษกรรมเดียวกัน ใกล้เคียงกัน เริ่มตั้งแต่ 1.สำรวจบุคคลที่มีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิ อันที่ 2 รวบรวมหลักฐานเพื่อไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายโดยวิธีที่จะได้บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน จะใช้วิธีการอบรมสัมมนา ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องมอบบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำมาเก็บไว้ เมื่อถึงเวลาเบิกเงินเอกสารเหล่านี้จะนำมาประกอบการเบิกเงิน โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยว่า มีการแอบอ้างชื่อตน จนกระทั่ง ป.ป.ท.ได้นำฎีกา นำใบรับเงินไปให้ดู เขาก็ยืนยันว่าไม่เคยรับเงิน หรือบางรายได้รับเพียงบางส่วน เป็นข้อเท็จจริงที่คล้ายกันทุกพื้นที่ ผู้สื่อข่าวถามว่า จากแผนปทุษกรรมเดียวกัน ระดับกรมมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ แผนทุษกรรมนี้เป็นการทุจริตในลักษณะกระทำการโดยกลุ่มบุคคล ที่เป็นกระบวนการ เพราะทำลักษณะซ้ำกะน และทำเหมือนกัน ทั้งหมด มันมีขั้นตอน ทั้งอนุมัติ เบิกจ่าย หรือแม้แต่การออกระเบียบก็ตาม ป.ป.ท.เราจะติดตามผู้ร่วมกระทำผิด แต่สิ่งที่ ป.ป.ท.ตรวจพบ เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ปิดช่องว่าการทุจริตนี้ สำหรับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ปัจจุบัน มีนางนภา เศรษฐกร เป็นอธิบดี ขณะที่ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตอธิบดี พส. ขยับขึ้นไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งถือเป็นปลัดกระทรวงที่มาจากคนในพม. เป็นคนแรกในรอบ 5 ปี
image beaconimage beaconimage beacon