คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"จังหวัดเลย" หนาวจัดอุณหภูมิ 0-2 องศาฯ

สภาพอากาศที่จังหวัดเลย อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง หนาวเย็นจัด ลมแรง มีหมอกหนาในบางพื้นที่มาแล้ว 2-3 วัน อุณหภูมิลดฮวบลบ 2 องศา ถึง 0 องศา ที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าภูหลวง -2 องศา อุทยานแห่งชาติภูเรือ 0 องศา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3.8 องศา โดยเฉพาะที่บ้านสวนนาปอ บ้านนาเชื่อม บ้านเหลากอหก บ้านห้วยน้ำผัก อุณหภูมิ 0-1 องศา หน้าว่าการอำเภอนาแห้ว 2 องศา คนชรา เด็กเล็ก ออกมานั่งรวมตัวนั่งผิงไฟตั้งแต่ตีสามจนถึงเช้าแสงแดดออก เพื่อคลายความหนาว และที่บ้านหมากแข้ง และหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย ชาวบ้านต้องนั่งผิงไฟก่อนออกไปทำไร่ทำสวน อุณหภูมิ 3-4 องศา ส่วนบริเวณยอดภู 1-7 โดยวัดค่าต่ำที่สุดวันนี้ได้ที่ อ.ภูกระดึง 6.7 อ.ภูเรือ 5.5 อ.นาแห้ว 6.0 ยอดภูที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3.8 อุทยานแห่งชาติภูเรือ 2.0
image beaconimage beaconimage beacon