คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เฟิ่งหวง" เมืองโบราณกลางขุนเขาและสายน้ำ

จัดระเบียบต่างด้าวกระทบจีดีพี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินการประกาศใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว จะส่งผลกระทบจีดีพี 0.03% โดยธุรกิจที่กระทบมากที่สุดคือ เกษตรกรรมและกิจการต่อเนื่อง ประมง แปรรูปอาหารทะเล โรงแรม ภัตตาคาร ค้าขาย และก่อสร้างรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด พิมลวรรณ มหัจฉริยวงศ์บอกว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ส่งผลกระทบต้นทุนทางเศรษฐกิจและธุรกิจสูงขึ้น เพราะผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้แรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกต้องทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินผลกระทบ 3 ระดับ โดยน้อยที่สุดมีผลต่อเศรษฐกิจ 12,400 ล้านบาท หรือ 0.08% ของจีดีพี แต่เชื่อกระทบจริงจะอยู่ที่ 0.03% ของจีดีพีเท่านั้น ส่วนผลกระทบปานกลาง 0.2% ของจีดีพี และผลกระทบมากที่สุด 0.3% ของจีดีพี โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ เกษตรกรรมและกิจการต่อเนื่อง ประมง แปรรูปอาหารทะเล โรงแรม ภัตตาคาร ค้าขาย และก่อสร้าง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon