คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซต์ช่องสายตะกู

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทหาร - ตำรวจ จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มีพนักงานขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 85 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการขนส่งด้วยรถสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย // สำหรับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดระเบียบรถสาธารณะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์สาธารณะ อันเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการให้การบริการที่ดีและปลอดภัยนอกจากนี้ วินจักรยานยนต์รับจ้างช่องสายตะกู ยังจะช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องในเรื่องของการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย หรือการกระทำผิดในการผ่านเข้าออกด่านช่องสายตะกู ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้กับเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย // วินจักรยานยนต์รับจ้างช่องสายตะกู 85 ราย ได้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะครบถ้วนแล้ว รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ และส่งมอบเสื้อกั๊กตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้สวมใส่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นการเริ่มต้นในการป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นฐาน เพื่อให้บริการที่ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อรองรับการเปิดด่านพรมแดนช่องสายตะกูเป็นด่านถาวรในอนาคตอันใกล้นี้

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon