คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

จัดสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษช่วยคนจนเฟส 2

ธนาคารออมสิน เดินหน้าศึกษามาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 จัดอบรมเสริมทักษะอาชีพ พร้อมออกสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษช่วยการประกอบอาชีพผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย บอกว่า ธนาคารอยู่ระหว่างศึกษามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วงที่ 2 หรือเฟส 2 โดยจะร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดอบรมเสริมทักษะและความสามารถให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อนำใช้ในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเตรียมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และมีเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อผ่อนปรนกว่าสินเชื่อทั่วไป รวมถึงสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ วงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท คาดจะช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า 20 ล้านราย ซึ่งกำลังเร่งสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีคลังพิจารณาในเดือนธันวาคมนี้
image beaconimage beaconimage beacon