คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"จำเริญน้ำ" ธรรมเนียมช่างหลวง หลังถวายพระเพลิง

"พิธีจำเริญน้ำ" เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเฉพาะในหมู่ช่างหลวง พิธีนี้มีความสำคัญ และมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษ"พิธีจำเริญน้ำ" เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเฉพาะในหมู่ช่างหลวง พิธีนี้มีความสำคัญ และมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษ
image beaconimage beaconimage beacon