คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ศึกไทยลีก2018 นัดที่3 "การท่าเรือ" ดวล "ราชบุรี"

จิสด้าจับมือมูลนิธิชัยพัฒนา ทำระบบข้อมูล

จิสด้าและมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนนำแนวพระราชดำริต่างๆไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า บอกว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) และมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา เพื่อให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ตัดสินใจ ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเรื่องต่างๆได้อย่างสะดวกและถูกต้อง ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจุดประกายให้ประชาชนชาวไทยได้นำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาต่างๆไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon