คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

จี้ให้ทบทวนการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

มาริษ กรัณยวัฒน์ แกนนำบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร กับการทบทวนห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเรียกร้องให้ สนช.เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บุหรี่กว่า 11 ล้านคน ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของกฎหมาย ซึ่ง การแบนบุหรี่ไฟฟ้า เท่ากับเป็นการบังคับให้ผู้บริโภคสูบบุหรี่ที่มีอันตรายมาก ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องการเลิกบุหรี่ ไม่อยากรับควันบุหรี่ แต่ต้องใช้แบบหลบ ๆ ซ่อนๆ เพราะกลัวถูกจับนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ให้ตัวแทนเครือข่ายเข้าชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในข้อเรียกร้อง ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่ 160 ประเทศอนุญาตให้จำหน่ายได้ อีก 15 ประเทศห้ามจำหน่ายในจำนวนนี้กำลังพิจารณาที่จะอนุญาต โดยผู้ชี้แจงได้ให้ข้อมูลว่า ผลการวิจัย เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ และเป็นยาทางเลือกของคนที่ต้องการลด เลิก บุหรี่นอกจากนี้การห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าหนีภาษี และจะทำให้สูญเสียรายได้จากภาษีดังกล่าว ซึ่งอนุกรรมาธิการฯก็รับฟังข้อมูลจากผู้ชี้แจงและจะนำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาต่อไปขณะที่ นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมลงชื่อสนับสนุน เรียกร้องให้ สนช.เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บุหรี่กว่า 11 ล้านคน ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของกฎหมาย ซึ่ง การแบนบุหรี่ไฟฟ้า เท่ากับเป็นการบังคับให้ผู้บริโภคสูบหรี่ที่มีอันตรายมาก ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องการเลิกบุหรี่ ไม่อยากรับควันบุหรี่ แต่ต้องใช้แบบหลบ ๆ ซ่อนๆ เพราะกลัวถูกจับ ตัวอย่างที่เห็นคือกรณีการจับกุมเน็ตไอดอล ในจังหวัดชลบุรีทุกวันนี้แม้จะยังไม่มีผลวิจัยถึงผลกระทบในระยะยาว แต่รัฐบาลในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ สหภาพยุโรป อเมริกา และนิวซีแลนด์ ก็อนุญาตให้ใช้ได้โดยมีกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งถือว่าช่วยป้องกัน ปัญหาการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชน และยังช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศไทยได้อีกด้วย
image beaconimage beaconimage beacon