คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"อิสรภาพสื่อรัก" งานแสดงศิลปะ มูลนิธิธารศิลป์ฯ

จุฬา....สร้างโปรแกรมสกัด "โจรกรรมวิทยานิพนธ์"

คนที่จะสำเร็จจบการศึกษาในระดับปริญญาโทรและปริญญาเอกได้นั้น ตามขั้นตอนทุกคนต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ บ้างค้นคว้าด้วยตัวเอง บ้างก็ลอกเลียนคนอื่นมา พฤติกรรมการลอกเลียนแบบนี้ทางวิชาการเรียกว่า "การโจรกรรมวรรณกรรม" ถือเป็นความไม่สุจริตทางวิชาการ หรือฉ้อฉลทางวิชาการ ซึ่งการลอกเลียนวรรณกรรมพบทั้งในไทยและต่างประเทศ ล่าสุดมีนวัตกรรมจับผิดคนที่ลอกเลียนวรรณกรรมของคนอื่น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามรายงานกับขวัญเรียม แก้วสุวรรณคนที่จะสำเร็จจบการศึกษาในระดับปริญญาโทรและปริญญาเอกได้นั้น ตามขั้นตอนทุกคนต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ บ้างค้นคว้าด้วยตัวเอง บ้างก็ลอกเลียนคนอื่นมา พฤติกรรมการลอกเลียนแบบนี้ทางวิชาการเรียกว่า "การโจรกรรมวรรณกรรม" ถือเป็นความไม่สุจริตทางวิชาการ หรือฉ้อฉลทางวิชาการ ซึ่งการลอกเลียนวรรณกรรมพบทั้งในไทยและต่างประเทศ ล่าสุดมีนวัตกรรมจับผิดคนที่ลอกเลียนวรรณกรรมของคนอื่น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามรายงานกับขวัญเรียม แก้วสุวรรณ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon