คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

จุฬาฯ-ม.เอเชียฯ จัดนิทรรศการ Din D รำลึก ร.9

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอาคเนย์ จัดนิทรรศการ "Din D" ในวันดินโลก 5 ธันวาคม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดินมาอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับดินกว่า 500 แห่งทั่วโลกสำหรับในประเทศไทย ได้จัดนิทรรศการ "Din D" ในวันดินโลก โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการสนับสนุนข้อมูลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา เพื่อเสนอเรื่องราวความสำคัญของดินในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการแกล้งดิน โครงการฝนหลวง และโครงการปลูกหญ้าแฝกท่านใดที่อยากชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศกาล "Din D" นี้ ไปกันได้ที่ห้องแสดงผลงาน Design Center ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคมนี้
image beaconimage beaconimage beacon