คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชงลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองรองวันนี้

อธิบดีกรมสรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ บอกว่า วันนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่องเที่ยวเมืองรอง เช่น ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าซื้อสินค้า OTOP รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษี ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.61 โดยนำใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกอบการที่ไปรับบริการหรือซื้อสินค้าเป็นหลักฐานเท่านั้น โดยมาตรการดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัด โดยเฉพาะในเมืองรองมีรายได้เพิ่มขึ้นอธิบดีกรมสรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ บอกว่า วันนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่องเที่ยวเมืองรอง เช่น ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าซื้อสินค้า OTOP รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษี ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.61 โดยนำใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกอบการที่ไปรับบริการหรือซื้อสินค้าเป็นหลักฐานเท่านั้น โดยมาตรการดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัด โดยเฉพาะในเมืองรองมีรายได้เพิ่มขึ้น
image beaconimage beaconimage beacon