คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ชวน" แนะ ส.ส.ให้รักษาภาพลักษณ์สภา การแต่งกายต้องเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

สภาผู้แทนราษฎร งดประชุม 1 วัน เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความเรียบร้อย ไปติดตามบรรยากาศกับคุณธงไทย ระวังวงศ์ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี รายงานสดมาจากห้องประชุมทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรได้งดการประชุม 1 วัน เนื่องจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ที่ห้องประชุม ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมกับได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าให้ความรู้ อาทิ สำนักงานงบประมาณ โดยนายชวน ได้กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาและบทบาทหน้าที่ของ ส.ส.ที่มีหน้าที่สำคัญในการพิจารณากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเรื่องนี้หากรัฐบาลแพ้ ก็จะอยู่ไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก รวมถึงการนำเอาปัญหาของประชาชนมาเสนอเพื่อสะท้อนไปยังรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่วนเรื่องการตั้งกระทู้ถาม ที่ขณะนี้เริ่มมีสมาชิกเสนอเข้ามาแล้ว แต่บางกระทู้เขียนไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขให้ เนื่องจากมีถ้อยคำที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ นายชวน ยังได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องญัติหรือกระทู้ ที่จะต้องมีผู้เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลเข้ามาชี้แจง ว่าบางครั้งมีสมาชิกทวงถามว่าทำไมยังไม่บรรจุ จึงขอเรียนว่าเรื่องของกระทู้นั้นจำเป็นจะต้องสอบถามไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ว่าพร้อมที่จะตอบหรือไม่ ถ้าพร้อมถึงจะมีการบรรจุเข้าในวาระการประชุมระบุไม่ว่าสมาชิกจะอยู่พรรคไหนไม่สำคัญ เท่ากับเป็นคนดี เคารพกฎเกณฑ์บ้านเมือง พร้อมเน้นย้ำเรื่องกาละเทศะในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไปเป็นแขกในงานต่างๆ ว่าขอให้ทุกคนได้รักษาภาพลักษณ์ของสภา โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกาย ที่ต้องให้มีความเหมาะสมถูกตามกาลเทศะ ซึ่งทุกคนในสภานี้ล้วนมาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นอย่าทำให้คนที่เลือกตั้งเรามาต้องรู้เสียใจ

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon