คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
จับ "ไอ้น๊อต" ขาใหญ่ย่านบางนา พร้อมยาบ้าร่วมแสนเม็ด

ชาวนาพิจิตร ปล่อยข้าวยืนต้นตาย หลังขาดแคลนน้ำ

ชาวนาในเขตลุ่มแม่น้ำยม จังหวัดพิจิตร ปล่อยต้นข้าวยืนต้นตาย หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและแมลงศัตรูพืชระบาดที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่น้ำยม ชาวนาต้องปล่อยต้นข้าว อายุเพียง 3 สัปดาห์ บนแปลงนากว่า 15 ไร่ ให้ยืนต้นตาย หลังจากที่แหล่งน้ำแห้งขอดลง หลายพื้นที่ ประกอบกับโรคบั่ว แมลงศัตรูพืช ที่เข้าทำลายต้นข้าวของเกษตรกรเป็นวงกว้างชาวนาจึงจำเป็นต้องปล่อยต้นข้าวให้แห้งเหี่ยวตายสำหรับพื้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เป็นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซ้ำซากทุกปี เนื่องจากอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งมีแม่น้ำยมเป็นแหล่งต้นทุนน้ำหลัก ในการทำการเกษตร แต่ปัจจุบันแม่น้ำยม กลับเหลือน้ำไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดสภาวะภัยแล้ง จนทำให้เกษตรกรเริ่มประสบปัญหาขาดน้ำในการทำการเกษตร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon