คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

ชาวนาโคราชรวมกลุ่มปลูกข้าวแปลงใหญ่

ชาวนาโคราชรวมกลุ่มเตรียมปลูกข้าวแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมาก ยกระดับผลผลิตสู้เพื่อนบ้านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มชาวนาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรรูปแบบแปลงใหญ่ ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมาโดยชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวแปลงใหญ่ตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปรับโครงการสร้างการผลิตข้าว ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่มีเป้าประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีความมั่นคงในอาชีพโดยได้ขับเคลื่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวของชาวนาเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ซึ่งใช้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการบริหารจัดการผลิตและการตลาดไปพร้อมๆ กันรวมถึงสนับสนุนการวางแผนการผลิตและปัจจัยที่จำเป็นส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าว ให้สามารถผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู้กับคู่แข่งทางตลาดได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอครบุรี มีกลุ่มชาวนาเข้าร่วมการปลูกข้าวแปลงใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรูปแบบแปลงใหญ่ ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในปีการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงรวม2จุด คือที่ตำบลครบุรี และ ตำบลจระเข้หิน มีชาวนาเข้าร่วมรวม200ราย พื้นที่การเพาะปลูกจำนวน2,000ไร่ ทั้งหมดจะเริ่มทำการปลูกข้าวหอมมะลิภายในเดือนนี้

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon