คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

ชาวบ้านค้านอุทยานฯ ปรับปรุงแผนที่ทับที่ทำกิน

ชาวบ้าน ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ประมาณ 150 ครัวเรือน เดือดร้อนจากการประกาศที่ดินอุทยานฯทับซ้อนกับที่ดิน สปก.รวมตัวขอรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่วัดควนตุ้งกู หมู่ 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ชาวบ้านในพื้นที่บ้านควนตุ้งกู หมู่ 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ประมาณกว่า 150 ครัวเรือน นำโดยนายสมยศ จันทร์เมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นัดชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ทำให้ที่ดินในเขตปฏิรูปตามเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4 01 ที่ชาวบ้านถือครองอยู่ กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตปฏิรูปที่ดิน ทำให้ชาวบ้านทั้งหมด ได้รับความเดือดร้อน เสียสิทธิ์ในการครอบครองทำกินที่ดินเดิม ไปให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งแต่เดิมในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 และการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อปี พ.ศ.2537 พื้นที่ทั้ง 2 ดังกล่าว มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน โดยที่ทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้ดำเนินการปักหมุดปักปันแนวเขตของทั้ง 2 ฝ่ายออกจากกันอย่างชัดเจนแต่เมื่อประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา หลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศนโยบายปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐใหม่ ทำให้แนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติเปลี่ยนรูปไป และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการรังวัดแนวเขตของอุทยานฯ และปักปันแนวเขตใหม่ กลายเป็นว่า ที่ดินของอุทยานฯรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของเขตปฏิรูปที่ดิน จึงทำให้ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4 01 ได้รับความเดือดร้อน เพราะที่ดินของอุทยานมาทับบ้านเรือน ถนนสาธารณะ มัสยิด และวัดควนตุ้งกูที่ขณะนี้เหลือพื้นที่ของวัดเพียงประมาณ 3 ไร่เท่านั้น ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินดังกล่าว เนื้อที่รวมประมาณ 4,000 ไร่จึงรวมตัวกันเรียกร้องขอฟังคำชี้แจง และแนวทางการแก้ปัญหาจากทางเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถให้คำตอบกับชาวบ้านได้ เนื่องจากการปรับปรุงแผนที่ทั้งหมดดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ทางชาวบ้านจึงเสนอให้ทั้ง 2 หน่วยงาน ทำหนังสือเสนอปัญหาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจะรอฟังคำตอบภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ แต่มีข้อแม้ขอให้ชาวบ้านทั้งหมดที่ทำกินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามหลักฐานเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก 4 01 จะต้องได้สิทธิ์ทำกินในที่ดินของตนเองต่อไป

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon