คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ศึกษาเก็บภาษี "จักรยานยนต์" ตามมลพิษ

ชาวบ้านปั้นโอ่งสู้ภัยแล้ง

อบต.กองโพน ร่วมกับ ทหาร มทบ.22 นำชาวบ้านปั้นโอ่งสู้ภัยแล้ง เพื่อกระจายความรู้และเก็บน้ำไว้ใช้ไม่ขาดแคลนนายสฤษดิ์ เพ็งจันทร์ นายก อบต.กองโพน จ.อุบลราชธานี บอกว่า จากสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่จะว่างงาน และไม่มีรายได้ ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้เกิดขึ้นเร็ว อบต.กองโพน จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปั้นโอ่งซีเมนต์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีความรู้ความสามารถ ในการประกอบอาชีพเสริม และเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายโอ่งน้ำที่ได้จากการฝึกอบรม ไว้เก็บกักน้ำห้วงหน้าฝนไว้ใช้จ่ายในหน้าแล้งต่อไป ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิตต่อสู้กับภัยแล้ง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon