คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชาวบ้านสุดทน!! ร้องโรงงานปลาร้าส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ปลัดอำเภอสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวโพธิ์ ลงตรวจโรงงานทำปลาร้า หลังชาวบ้านทำหนังสือร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมว่าโรงงานส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จนชาวบ้านไม่สามารถใช้ชีวิตปกติ เผยโรงงานอยู่ใกล้กับโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชน นายธีร โรจนประดิษฐ์ ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสองพี่น้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.17 ชุดร้อยรักษาความสงบ อำเภอสองพี่น้อง น.ส.จรินทร ขันทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวโพธิ์ เดินทางไปตรวจสอบที่โรงงานทำปราปลาร้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อ.สองพี่น้อง หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าส่งกลิ่นรบกวน เมื่อไปถึงพบนางปรานีนภัส ไกรนิธิศสิน เจ้าของอยู่ที่โรงงานพร้อมกับพาเจ้าหน้าที่ตรวจดูบริเวณโดยรอบโรงงาน นายธีร กล่าวว่า จากการตรวจสอบตามคำสั่งก่อนหน้านี้พบว่า ทางโรงงานมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ่อเกรอะ ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากท้องถิ่น ในลักษณะเป็นการตระเตรียมวัตถุในการผลิตอาหาร มีการติดตั้งตัวระบายอากาศเพิ่ม แต่ยังพบว่ามีการรับซื้อปลามากว่าที่ได้ตกลงไว้ และยังมีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านอยู่ เพราะยังทำการหมักปลาร้าในโรงงานอยู่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยอมรับว่า ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจริง โดยเฉพาะช่วงที่มีการทำปลาร้าจำนวนมาก ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำพร้อมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการโต้เถียงกับชาวบ้าน เนื่องจากจะยิ่งก่อปัญหาเพิ่มขึ้น ด้าน น.ส.จรินทร ขันทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวโพธิ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าโรงงานแห่งนี้ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จึงประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงได้มีคำแนะนำให้แก้ไข ระงับเหตุรำคาญตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 44(3) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไข เพื่อระงับเหตุรำคาญ ดังนี้ 1.ให้แนะนำหมักปลาที่อื่นแล้วจึงย้ายมาเก็บที่โรงงาน 2.แนะนำให้ติดตัวระบายอากาศเพิ่ม 3.แนะนำให้รับซื้อปลาจำนวนลดลง 300-500 กิโลกรัม ให้โรงงานดังกล่าวดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนดไว้จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หากทางโรงงานไม่พอใจคำสั่งนี้หรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทางโรงงานมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ อย่างไรก็ตามทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.จะได้นัดชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านชาวบ้าน หมู่ 5 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี หนึ่งในชาวบ้านที่ร้องเรียน (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) กล่าวว่า บ้าน และโรงเรียน อยู่ห่างโรงงานแค่ 200-300 เมตร สาเหตุที่ชาวบ้านร้องเรียนเนื่องจากโรงงานแห่งนี้ส่งกลิ่นเหม็นเข้ามารบกวนมากจนไม่สามารถอยู่บ้านได้ ตอนที่เขาทำจะเหม็นเหมือนปลาเน่า โดยเฉพาะช่วงที่ลมนิ่ง หลังฝนตกใหม่ ๆ อากาศเย็น อยู่กันแบบไม่มีความสุขจริง ๆ ใครไม่เคยเจอก็จะไม่รู้ อยากให้เขาแก้ไขเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้.. .

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon