คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชาวบ้านเดือดร้อนย้าย บขส.

ขอนแก่น - (11 ธ.ค. 60) ชาวบ้านร้องขอหน่วยงานขอให้จังหวัดมี 2 สถานี เพื่อลดความเดือดร้อนในการเดินทาง ด้านจังหวัดระบุ การย้าย บขส.ไปใช้แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว เพื่อให้จังหวัดเกิดการพัฒนาในภาพรวม ที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ ผ่อนผันให้ชาวบ้านได้เตรียมตัวมานานกว่า 4-5 ปีแล้วจากกรณีกรมการขนส่งทางบกได้ยึดคำพิพากษาศาลปกครอง ตั้งคณะกรรมการหาทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการย้าย บขส.ขอนแก่น 1 ถ.ประชาสโมสร เทศบาลนครขอนแก่น ย้ายไปอยู่ที่ บขส.ขอนแก่น 3 ถ.มิตรภาพ บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยเมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำ จ.ขอนแก่น โดยมีมติในที่ประชุมสรุปว่า ให้ดำเนินการย้าย บขส.ตามคำตัดสินของศาลปกครองขอนแก่น โดยให้ย้ายรถโดยสารทุกชนิดออกจาก บขส.ขอนแก่น แห่งที่ 1 ไปยัง บขส.ขอนแก่นแห่งที่ 3 โดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 เป็นต้นไปนั้นเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 60 บรรยากาศที่ บขส ขอนแก่น 1 พบว่า ยังมีประชาชน รวมทังนักท่องเที่ยว มาใช้บริการที่ บขส.1 แต่ไม่คึกคัก เหลือเพียงรถโดยสารสายขอนแก่น-เมืองพล-บ้านไผ่ เพียงสายเดียวที่ยังจอดรับผู้โดยสาร ขณะที่ประชาชนที่ทราบข่าวต่างเดินทางไปใช้บริการที่บขส.แห่งที่ 3 แล้วนายพรมมา ปิ่นปก ผู้ค้าขายที่บขส.แห่งที่ 1 กล่าวว่า วันนี้ได้รวมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการย้าย บขส. พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ ระบุว่า การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 1 ไปสถานีขนส่งแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว สร้างผลกระทบหลายด้านต่อประชาชน ทั้งความยากลำบากในการเดนทาง ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เยเสลาในการเดินทาง ที่ผ่านมา ประชาชนได้เรียกร้องให้จังหวัดทบทวนการย้าย บขส.ขณะที่นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องการย้าย บขส.ขอนแก่นแห่งที่ 1 ไปแห่งที่ 3 นั้น ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากปัญหานี้มีมานานกว่า 3-4 ปีแล้ว ที่ผ่านมาจึงมีการพูดคุยทำความเข้าใจมาโดยตลอด มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มเส้นทางรถโดยสารรองรับความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด"วันนี้นอกจากจะมาฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว จะมารับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านด้วย ส่วนการเรียกร้องให้จังหวัดมี บขส. 2 แห่งนั้น ต้องให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันพิจารณา เพราะการมีสถานีบริการ 2 แห่ง จะต้องขึ้นกับองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งสภาพภูมิประเทศ กำลังคน งบประมาณการดูแลสถานี ทั้งนี้ทุกด้านต้องสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดที่จะมีขึ้นในอนาคต ทางหน่วยงานภาครัฐเอง ต้องการให้เกิดการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนรได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใด"นายสันติ กล่าว
image beaconimage beaconimage beacon