คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
กระโดดสาวหมัดใส่คู่กรณีไม่ยั้ง!

ชาวบ้านโพนงามลงขันซ่อมถนนเอง

ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ในต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ทนรองบประมาณจากภาครัฐไม่ไหว ได้ร่วมกันบริจาคเงิน จัดซื้อปูน ทราย และหิน เพื่อนำซ่อมแซม ปรับปรุงถนนสายป่าสน-บุณฑริก ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไป-มาไม่สะดวก และเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรผ่านถนนเส้นนี้ สมาชิกสภาเขต อ.บุณฑริก นางรำพูล ตันติวนิชชานนท์ บอกว่า ถนนลาดยางเส้นนี้ชำรุดมานานแล้ว และเคยร้องเรียนและขอให้หน่วยงานขอภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณมาช่วยซ่อมแซม แต่ค่อนข้างล่าช้าชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน จึงตัดสินใจร่วมกันซ่อมถนนเอง เพื่อให้พอใช้งานไปก่อน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ อีกทั้งยังลงแรงมาช่วยซ่อมแซมถนนด้วย

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon