คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชาวพิมายกว่า 2 พัน ร่วมวิ่งต้านเอดส์

ชาวพิมานกว่า 2,000 คน ร่วมมินิมาราธอน ครั้ง 2 ที่โรงพยาบาลพิมายจัดรณรงค์ต้านโรคเอดส์และส่งเสริมให้มีการออกำลังกายนครรราชสีมา วันนี้ (3 ธ.ค. 60) เวลา 06.30 น. นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา เป็นประธาน เปิดโครงการวิ่งรณรงค์ต้านโรคเอดส์ พิมายมินิมาราธอน ครั้งที่ 24 ที่บริเวณลานพรหมทัต อ.พิมาย โดยมี ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมวิ่งในครั้งนี้กว่า 2,000 คนทั้งนี้นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย กล่าวว่า ในการจัดโครงการวิ่งรณรงค์ต้านโรคเอดส์ พิมายมินิมาราธอนนี้ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 แล้ว สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคเอดส์นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มพบการติดเชื้อในประชาชนกลุ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆ ถือว่าเป็นมหัตภัยอันใหญ่หลวงที่กำลังคุกคามชีวิตมนุษย์ ในปัจจุบันพบว่ายังมีประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์อยู่เป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาโรคเอดส์ จึงกำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันต้านโรคเอดส์ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอพิมาย จึงได้ร่วมกันกับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพไทย เทศบาลตำบลพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อ.พิมาย จัดให้มีกิจกรรมวิ่งรณรงค์ต้านโรคเอดส์ พิมายมินิมาราธอนครั้งที่24 ขึ้น โดยวิ่งในระยะทาง 4 กิโลเมตรและ 10 กิโลเมตรโดยนอกจากจะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ตื่นตัวกับการป้องกันโรคเอดส์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย
image beaconimage beaconimage beacon