คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชาวสวนยางจี้ ปลดบอร์ดการยาง

"ชาวสวนยาง" จี้ ปลดบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย"ชาวสวนยาง" จี้ ปลดบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
image beaconimage beaconimage beacon