คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

ชาวเทพา สวดอูอาขอพรพระเจ้า ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน

หลังจากที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เห็นชอบ รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านเทพา จ.สงขลา ก็ทำให้มีปฏิกิริยาจากชาวบ้านผู้ได้ผลกระทบ พวกเขาเดินทางมาร้องขอให้รัฐทบทวนโครงการเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ความขัดแย้งจะรุแรงมากขึ้น ติดตามจาก รายงาน คุณธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัยเสียงสวดดูอาของชาวตัวแทนบ้าน อ.เทพา จ.สงขลา จำนวน 4 คน หน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย หลังทราบข่าวว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการ หรือ คชก.เห็นชอบ รายงานผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่ายหินเทพา ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คือเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ใน ก.ย.ก่อนเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เพื่อขอมติก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีกำลังการผลิต 2,200 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ 3000 ไร่ ใน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่มีเวทีรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียง ครั้งที่ 3 เมื่อ 2 ปีที่แล้ว นี่เป็นบรรยากาศความวุ่นวายที่ ชาวบ้านที่มีความเห็นต่าง ถูกกันออกไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลานี้ ชาวบ้านอยากให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือ สผ.ยกเลิกรายงานผล EHIA แล้วเริ่มต้นกระบวนการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นใหม่ทั้งหมด เพราะหากเดินหน้าก่อสร้าง ทั้งที่รายงาน EHIA ยังไม่เป็นที่ยอมรับ โปร่งใส ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงความขัดแย้งในพื้นที่ จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon