คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชุมชนรัตนาธิเบศร์ หมู่บ้านพอเพียงตามรอยพ่อ

พสกนิกรชาวไทย ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักเพื่อคนไทยของพระองค์ ในวันที่ 13 ตุลาคม วันครบรอบเสด็จสวรรคต 1 ปี และที่ ชุมชนรัตนาธิเบศร์ ต่างร่วมใจปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ได้สืบสานพระราชดำริ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เมื่อเหลือแบ่งปันต้นดาวเรืองที่กำลังเบ่งบานออกดอกสีเหลืองสะพรั่งซึ่งกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ เกิดจากความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ ของชาวบ้านชุมชนรัตนาธิเบศร์กว่า 3,200 ครัวเรือน ที่ร่วมกันปลูกด้วยความรักดูแลด้วยความภักดิ์ดีเพื่อถวายความอาลัย และเป็นการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่สวรรคาลัย ชาวชุมชนแห่งนี้ ยังได้สืบสานพระราชดำริ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เมื่อเหลือก็แบ่งปันคนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนแบ่งบัน พอเพียง ขึ้นผักสวนครัวที่ถูกปลูกด้วยหลักคิดปลูกไว้เพื่อกินเอง ท่ามกลางสังคมเมืองใหญ่ ของหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซึ่งมีประชากรกว่า 13,000 คน 3,200 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ อาศัยการจับจ่ายซื้อหาสะดวกกว่าปลูกเอง แต่เมื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส.เข้าให้การสนับสนุนและร่วมจุดประกายความคิด ผู้นำชุมชนจึงเล็งเห็นความสำคัญและเริ่มแนวทางการสร้างอาหารปลอดภัยทันทีแม้เริ่มต้น จะมีเพียง 53 ครัวเรือน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แต่สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่พืชผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย หรือการเรียนรู้วิธีการปลูกผัก ดูแลผัก และได้ประหยัด ลดรายจ่ายในครัวเรือนเท่านั้น หากยังต้องประยุกต์ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า มีการศึกษาเรื่องแดด สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อพืชผักแต่ละชนิด รวมถึงกิจกรรมดังกล่าวยังหลอมรวมก่อเกิดสัมพันอันดีและความสามัคคีขึ้นในชุมชนแห่งนี้ผักในความหมายของชาวชุมชนหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ จึงมีคุณค่าทั้งต่อร่างกายและจิตใจ เสมือน สารตั้งต้น ที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พร้อมจะขยายการพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป และสิ่งสำคัญยังเป็นการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั่นเอง
image beaconimage beaconimage beacon