คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
น้ำในเขื่อนหลัก 5 แห่งมีพอแค่บริโภค

ชุมชนหารือรัฐแก้น้ำท่วมซ้ำซาก 5 หมู่บ้าน

ปัญหาน้ำท่วม ของชาวบ้านในเขตทางเข้าค่ายสีหราชเดโดชัย ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ชาวบ้านยังไม่ยอมแพ้ในการจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ล่าสุดมีการจัดเสวนา ระหว่างชุมชนกับรัฐ และท้องถิ่น ให้เข้ามาร่วมวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหายั่งยืน เพราะตอนนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่รัฐเองไม่สามารถแก้ไขได้ ไปติดตามจากรายงานคุณ พรพรรณ เพ็ชรแสนปัญหาน้ำท่วม ของชาวบ้านในเขตทางเข้าค่ายสีหราชเดโดชัย ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ชาวบ้านยังไม่ยอมแพ้ในการจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ล่าสุดมีการจัดเสวนา ระหว่างชุมชนกับรัฐ และท้องถิ่น ให้เข้ามาร่วมวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหายั่งยืน เพราะตอนนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่รัฐเองไม่สามารถแก้ไขได้ ไปติดตามจากรายงานคุณ พรพรรณ เพ็ชรแสน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon