คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ชูนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - เพิ่มมูลค่าสินค้า

ในวันที่ 2 ของงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประธานกรรมการหอการค้าไทย กลินท์ สารสิน ระบุว่า ข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหอการค้าคือ มุ่งเน้นนำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า บริการของแต่ละท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดไทยเท่ใน 3 เรื่องหลัก คือการค้า การลงทุน เกษตรอาหารและท่องเที่ยวบริการโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เช่นโครงการ 1 หอการค้า 1 Digital Platform สนับสนุนให้หอการค้าแต่ละจังหวัดนำดิจิทัลไปพัฒนาแพลตฟอร์ม ร่วมกับแผนการพัฒนาของจังหวัด รวบรวมข้อมูลทางการค้า การท่องเที่ยวและสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจฐานราก หอการค้าจะผลักดันโครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะดูพื้นฐานในชุมชนว่ามีสิ่งใด ก่อนจะนำไปประยุกต์ใช้ โดย ภายในปี 2561 จะมีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไม่ต่ำกว่า 76 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนกว่า 1 พันล้านบาทด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ ในส่วนของการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง มีแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2561 รวม 8 โครงการสำคัญ เช่น การพัฒนาระบบขนส่งทางรางในภูมิภาค การขยายให้บริการของพื้นที่ท่าอากาศยาน ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะแรก กรุงเทพฯ-นครราชสีมา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างกลางเดือนธันวาคมนี้
image beaconimage beaconimage beacon