คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
กระโดดสาวหมัดใส่คู่กรณีไม่ยั้ง!

ช่องโหว่กฎหมายค้ามนุษย์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอน ทำให้เราเห็นว่า แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เร่ขายประเวณีเด็ก จะไม่สามารถแก้ไขได้ ตราบเท่าที่ ยังมีบุคคลในระบบราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์ สะท้อนเรื่องนี้ ผ่านความเห็นของ 1 ในกรรมการสิทธิมนุษยชน ติดตามจากรายงานการค้ามนุษย์ เป็น ปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยมานาน โดยเฉพาะระบบเลี้ยงดูปูเสื่อ ที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าไปเกี่ยวข้อง เด็กสาวจำนวนไม่น้อย ถูกใช้เป็นเครื่องมือบำเรอกาม เพื่อความก้าวหน้าในการงาน โดยที่พ่อแม่เด็กจำยอม หรือเต็มใจ เพราะปัญหาความยากจนเมื่อไปดูเนื้อหาในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 ปี 2560 ในมาตรา 56/1 กำหนดโทษไว้อย่างชัดเจน และรุนแรง สำหรับผู้ที่เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ให้ทํางาน หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาทแต่หากเป็นกรณีที่บุพการีให้ผู้สืบสันดานทํางานหรือให้บริการ เพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้ว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทําความผิดเลยก็ได้ ซึ่งนี่อาจเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย ที่ต้องกลับมาทบทวนปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายคนรู้เรื่องนี้ดี บางคนเลือกที่จะเพิกเฉย หลายคนไม่กล้ามีปากเสียง เพราะคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพล หลายกรณีมีตำรวจผู้รักษากฏหมายเข้าไปมีส่วนร่วม จึงเกิดคำถามว่า เราต้องยอมรับค่านิยมผิดๆแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนค่านิยม เจ้าหน้าที่ควรปรับวิธีคิด ทัศนคติ และทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงหวังประโยชน์ส่วนตน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon