คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ซื้อถ่านหินสหรัฐฯ ไม่ขัดปฏิญญาปารีส

กระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่ไทยทำการซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ ไม่ขัดต่อปฏิญญาปารีสว่าด้วยการป้องกันปัญหาโลกร้อนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ชี้แจงถึง กรณีการซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ ว่าไม่ขัดต่อปฏิญญาปารีสว่าด้วยการป้องกันปัญหาโลกร้อน ซึ่งตามแผน PDP 2015 ต้องมีโรงไฟฟ้าหลักซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าฐาน โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังน้ำ แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ และชีวมวล เป็นพลังงานเสริม มุ่งเน้นกระจายเชื้อเพลิงอย่างสมดุลและรักษาระดับราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม
image beaconimage beaconimage beacon