คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ดราม่า ถอดเก้าอี้ MRT

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM สมบัติ กิจจาลักษณ์ ระบุ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่รองรับผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถเอ็มอาร์ที ในช่วงที่รอรับมอบรถขบวนใหม่ บริษัทจึงถอดเบาะที่นั่งในแต่ละตู้ออกเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละตู้จะเหลือเบาะที่นั่งเพียงด้านเดียว เพื่อให้มีพื้นที่โดยสารเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่มีผลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการ และรถไฟฟ้าที่ให้บริการในประเทศต่างๆก็ใช้วิธีนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่โดยสารเช่นกันกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM สมบัติ กิจจาลักษณ์ ระบุ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่รองรับผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถเอ็มอาร์ที ในช่วงที่รอรับมอบรถขบวนใหม่ บริษัทจึงถอดเบาะที่นั่งในแต่ละตู้ออกเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละตู้จะเหลือเบาะที่นั่งเพียงด้านเดียว เพื่อให้มีพื้นที่โดยสารเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่มีผลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการ และรถไฟฟ้าที่ให้บริการในประเทศต่างๆก็ใช้วิธีนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่โดยสารเช่นกัน
image beaconimage beaconimage beacon