คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"อิสรภาพสื่อรัก" งานแสดงศิลปะ มูลนิธิธารศิลป์ฯ

ดึงกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วม กอช.

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สุวิทย์ เมษินทรีย์ ระบุ ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือ สทบ. จะลงนามบันทึกข้อตกลงกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ นำเงินที่เหลือใช้ไปออมกับกอช. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เพราะปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านจำนวนมากที่มีเงินเหลือ หรือมีเงินเพิ่มขึ้นจากที่ได้จัดเกรดกองทุนเป็นเกรดเอ บี ซี และดี หากกองทุนใดบริหารจัดการดี คณะกรรมการจะเติมเงินให้ ความร่วมมือนี้จะช่วยให้กองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ขณะที่กอช.จะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon