คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

ดึงชุมชนมีส่วนร่วมได้ประโยชน์จากอุทยานฯ

ช่วงนี้ติดตามกันต่อ กับการปฏิรูปอุทยานทางทะเล // ล่าสุดมีแนวคิดว่าจะต่อยอดเม็ดเงินมหาศาลที่ได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างไรให้ตกถึงคนในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึก รักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ติดตามกับคุณธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัยช่วงนี้ติดตามกันต่อ กับการปฏิรูปอุทยานทางทะเล // ล่าสุดมีแนวคิดว่าจะต่อยอดเม็ดเงินมหาศาลที่ได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างไรให้ตกถึงคนในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึก รักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ติดตามกับคุณธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon