คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

ดึง อสม.และ อสส.1.4 ล้านคน ชวนเลิกบุหรี่

ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ที่เป็นต้นเหตุ ปีละ 5 หมื่นคน เฉลี่ยวันละ 140 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ปีละ 7.5 หมื่นล้านบาท ในส่วนของโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยที่มีความแออัดอยู่แล้ว ถ้าหากไม่สามารถช่วยให้คนเลิกบุหรี่ลดลงได้ ก็ยิ่งจะแออัดมากขึ้น สุขภาพคนไทยก็แย่ลง ภาระประเทศก็ทวีคูณ วันนี้เหล่าตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ อสส. ทั่วประเทศ ออกมารวมตัวกันปฏิญาณตน "ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ" ติดตามรายงานคุณขวัญเรียม แก้วสุวรรณอสม.และ อสส.จากทั่วประเทศ ร่วมปฏิญาณตน บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก หรือลานพระบิดา โรงพยาบาลศิริราช ที่พวกเขาเปรียบสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังสุดท้ายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก่อนจะกลับภูมิลำเนาเดินหน้าชวนคนในชุมชนเลิกบุหรี่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันอสม.และ อสส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกราว 1.4 ล้านคนเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 ภาระกิจคือ อสม.1 คน ต้องลงพื้นที่เข้าหาคนเลิกบุหรี่้ 1 คนเพื่อชวนให้เลิกบุหรี่ ซึ่งตลอดการทำงาน 1 ปีตัวเลขไม่เป็นไปตามเป้า แต่ก็ถือว่าดีกว่าในอดีต 10-20 ปีผ่านมามีคนเลิกบุหรี่ได้แค่ปีละ 30,000 คนเท่านั้นเป้าหมายสูงสุดนอกจากการทำความดีถวายพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว สำคัญยิ่งอีกคือการเดินตามรอยพระบาททรงเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ที่ต้องการเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon