คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ตุ๊กตา Black Panther

ตรึงกำลังเข้มรอบธรรมกาย

ขณะที่บรรยากาศตลาดกลางคลองหลวง จนถึงขณะนี้ยังมีพระสงฆ์นั่งประท้วงอดอาหาร เพื่อให้ยกเลิก ม.44 ขณะที่วัดพระธรรมกาย ออกมาปฏิเสธว่า พระทัตตชีโว ไม่ได้เป็นผู้ไม่ยอมให้เข้าค้นวัดพระธรรมกาย แต่เป็นเพราะลูกศิษย์ที่ไม่ยินยอม ติดตามจากคุณ อโนทัย สกุลทองขณะที่บรรยากาศตลาดกลางคลองหลวง จนถึงขณะนี้ยังมีพระสงฆ์นั่งประท้วงอดอาหาร เพื่อให้ยกเลิก ม.44 ขณะที่วัดพระธรรมกาย ออกมาปฏิเสธว่า พระทัตตชีโว ไม่ได้เป็นผู้ไม่ยอมให้เข้าค้นวัดพระธรรมกาย แต่เป็นเพราะลูกศิษย์ที่ไม่ยินยอม ติดตามจากคุณ อโนทัย สกุลทอง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon