คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
BNK48 ย้ำชัด ไม่มีเหตุการณ์สมาชิกตบกันหลังเวที

"ตลาดไร้คาน 100 ปี" ภูมิปัญญาช่างรัตนโกสินทร์

ชุมชน "บ้านบุ" ริมคลองบางกอกน้อย พวกเขาอยากอนุรักษ์ และรื้อฟื้นของดีที่มีอยู่ในชุมชนนับ 100 ปี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนทั่วไป หันมาสนใจ มรดกวัฒนธรรม และอาชีพดั้งเดิมที่นับวันมีแต่จะเลือนหายกรุงเทพฯ เมืองหลวงของเราในปัจจุบัน ถนนหนทาง นำความเจริญด้านการสัญจรไปมาให้ผู้คน แต่ก็ทำให้ชุมชุนหลายชุมชน สูญเสียเอกลักษณ์ท้องถิ่นดั้งเดิมไปอย่างที่นี่ "บ้านบุ" ชุมชนเล็กๆ ริมคลองบางกอกน้อย ใกล้กับสถานีรถไฟธนบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ มีชื่อบ่งบอกถึงอาชีพทำ "ขันลงหิน" ภาชนะโลหะชนิดหนึ่ง"บุ" หมายถึงการตีให้เข้ารูปไฮไลต์ของการมาเยือนชุมชนบ้านบุแห่งนี้ คือ "ตลาดไร้คาน" อายุ 100 ปีชุมชนบ้านบุ สืบเชื้อสายต่อจากอยุธยา มาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านประกอบอาชีพช่างบุ ทำเครื่องทองลงหินแทบทุกครัวเรือน แต่วันนี้คงเหลือบ้านเพียงหลังเดียวในชุมชน ที่ยังประกอบอาชีพทำขันลงหินอยู่

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon