คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ภัยแล้ง ปี 61

ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ภัยแล้ง ปี 61 ตั้งเป้าทุกหมู่บ้านต้องไม่ขาดน้ำ 451 หมู่บ้านสูบน้ำเก็บไว้สำรองพร้อมรับมือภัยแล้งแล้วที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ เป็นประธานในการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2561ทั้งนี้นายวิเชียร บอกว่าจังหวัด ตั้งเป้าหมาย จะต้องไม่มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งในพื้นที่ ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ปี 2561 จึงต้องมีการระดมสมองเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งล่วงหน้า ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมาและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยให้ทุกอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจังหวัด สำรองน้ำไว้ในแหล่งกักเก็บให้เต็มความจุและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ซึ่งขณะนี้มี 12 อำเภอ 44 ตำบล 451 หมู่บ้าน ที่มีการสูบน้ำเข้าแหล่งกักเก็บไว้แล้ว รวมทั้งเร่งจัดทำฝายในโครงการฝายประชารัฐ ภายใต้โครงการ คนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ใน 23 อำเภอ จำนวน 31 ฝายส่วนการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ขาดแคลน ทางจังหวัด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ รวม 10 อำเภอ 48 บ่อ เป็นเงิน 11,304,000 บาท สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองขณะนี้มีปริมาณน้ำ 193.6 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 314 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61.25%
image beaconimage beaconimage beacon