คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ตั้งเขตส่งเสริม "ดิจิทัล" อีอีซี

เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือบอร์ดอีอีซี คณิศ แสงสุพรรณ บอกว่า ที่ประชุมบอร์ด อีอีซีที่มีมติเห็นชอบเขตส่งเสิรมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นโครงการ EEC Project List เพื่อดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ในการร่วมลงทุนกับเอกชน โดยขอให้ศึกษารายละเอียดแผนการร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการโดยเร็วเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือบอร์ดอีอีซี คณิศ แสงสุพรรณ บอกว่า ที่ประชุมบอร์ด อีอีซีที่มีมติเห็นชอบเขตส่งเสิรมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นโครงการ EEC Project List เพื่อดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ในการร่วมลงทุนกับเอกชน โดยขอให้ศึกษารายละเอียดแผนการร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการโดยเร็ว
image beaconimage beaconimage beacon