คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ตั้งเป้า 5 ปี เปลี่ยน "ตุ๊กตุ๊ก" 2.2 หมื่นคันเป็นรถไฟฟ้า

กระทรวงพลังงานตั้งเป้าภายใน 5 ปี เปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กรุ่นเก่า 22,000 คันทั่วประเทศ เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เพื่อลดการใช้น้ำมันโฆษกกระทรวงพลังงาน ทวารัฐ สูตะบุตร ระบุ กระทรวงฯได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเก่าที่ใช้น้ำมันและก๊าซแอลพีจี ให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าภายใน 5 ปี เพื่อลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ โดยจะนำร่อง 100 คันแรกภายในปี 2561 และจะทยอยเปลี่ยนให้ครบ 22,000 คันทั่วประเทศภายใน 5 ปีการดำเนินโครงการ 100 คันแรก จะแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะสนับสนุนกลุ่มรถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง 10 คัน และให้การสนับสนุนในอัตราสูงสุด แต่ไม่เกินราคากลางของโครงการตามสเปกรถ หรือสูงสุด 350,000 บาทต่อคัน ส่วนระยะที่ 2 จะสนับสนุนทั้งรถรับจ้างและส่วนบุคคล จำนวน 90 คัน ให้การสนับสนุน 85% หรือสูงสุด 3 แสนบาทต่อคัน
image beaconimage beaconimage beacon