คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

ตั้ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" นั่งปลัดมหาดไทย

18 ก.ค. 60 - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการหลายตำแหน่ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" นั่งปลัดมหาดไทยสรุปวาระแต่งตั้งผู้บริหารระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ผ่าน ครม. แล้วดังนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ แต่งตั้งเป็น ผู้อำนายการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon