คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฤดูร้อนถล่มโรงเรียน คอกสัตว์ เสียหาย

ตั้ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" นั่งปลัดมหาดไทย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย ผู้บริหารระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า หลายตำแหน่งโดยสรุปวาระแต่งตั้งผู้บริหารระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ผ่าน ครม. แล้วมีดังนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ แต่งตั้งเป็นผู้อำนายการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon